Úradne hodiny


pondelok 9:00 - 12:00 hod.
štvrtok 13:00 - 15:00 hod.
V nutných prípadoch volajte na č.  0911 871 425
 

Obecná knižnica otvorená počas úradných hodín obecného úradu.

Jubilanti v roku 2022

- Doboš Dušan 65 rokov
- Dobošová Anna 65 rokov
- Fraňo Miloš 85 rokov
- Janík Jozef 65 rokov
- Tomeková Mária 60 rokov
- Tomek Ladislav 60 rokov

jubilanti
Blahoželáme!
 

Niečo málo z histórie obce


     Karlová - starobylá obec v turčianskej kotline leží približne 14 km južne od Martina. S počtom 109 evidovaných obyvatelov k 01.01.2015 /k 1.1.2014 - 106/ a rozlohou 184 ha sa radí medzi malé obce. Prvá pisomná zmienka siaha až do roku 1272, kedy sa spomína Wyfalu (Nová Ves).
     V roku 1406 ju dostali Ondrej, Mikuláš a Ján Košútovci. Krátko na to prichádza k dlhým sporom. Po vymretí rodu Košútovcov sa stala poddanská obec majetkom Michala Majtenyho. Vzdialení pribuzní Košútovcov si však obec nárokovali a tak ju Majtényi daroval kostolu v Háji.
     V roku 1557 boli v Karlovej len 4 usadlosti. V rokoch od 1600 až do 1848 bola Karlová poddanskou osadou Benických. Obec sa pomaly rozrastala a podľa údajov z roku 1715 tu bolo 10 usadlostí s čeľaďou, chalupami a pozemkami. Okolo roku 1880 sa začali stavať klenuté brány ako vchody do domov.
     24.augusta 1905 vypukol oheň v novohumne pri dome č.3 (Klocok-Taliga). Oheň zachvátil celú obec vrátane hospodárskych budov a celej úrody. Po tejto pohrome domy rýchlo obnovili z príjmov miestnych olejkárov. Administratívne patrila Karlová k notárstvu v Pribovciach.
     Regulácia potoka v roku 1930 uľahčila život miestnemu obyvateľstvu, krátko na to elektrina v roku 1937. Po roku 1953 patrila obec k najmenším v okrese. V roku 1970 sa obec zlúčila s Laskárom a Valentovou do spoločného MNV v Blatnici. Trvalo to až do roku 1990. V roku 1985 bol do obce zavedený vodovod a prípojky do domov, čo sa stretlo s veľkým záujmom.
     V roku 1990 sa obec osamostatnila od Blatnice a dodnes funguje ako samostatný správny celok v okrese Martin. V súčastnosti žije v obci 112 obyvatelov, z toho 19 detí do 15 rokov. V obci Karlová je založený aj 30-členný dobrovoľný hasičský zbor. Každoročne sa miestni hasiči zúčastňujú hasičských sutaží, čím reprezentujú obec. V kultúrnom živote dominujú akcie, ako sú napríklad privítanie nového roku, fašiangový pochod obcou v maskách s tanečnou zábavou, detský karneval, MDD, deň matiek, futbalový turnaj spojený s guľášom, posedenie s dôchodcami, mikulášsky večierok, a uvítanie detí do života.