Výzva na predloženie ponuky - Zvonica

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Dokumenty:

Výzva na predloženie ponuky - Zvonica
Výzva na predloženie ponuky - Zvonica (súhrnný list stavby)
Výzva na predloženie ponuky - Zvonica (výkres)