Úradne hodiny


pondelok 9:00 - 12:00 hod.
štvrtok 13:00 - 15:00 hod.
V nutných prípadoch volajte na č.  0911 871 425
 

Obecná knižnica otvorená počas úradných hodín obecného úradu.

Jubilanti v roku 2019

- Fraňová Vlasta
- Ondrejka Milan
- Hyčková Mária
- Janíková Veronika

jubilanti
Blahoželáme!
 

Harmonogram vývozu a zberu 2018

Komunálny odpad 2018:

Január až apríl každý týždeň v piatok
Máj až september každý nepárny týždeň v piatok
Október až december každý týždeň v piatok
Vývoz komunálneho odpadu v sobotu - 06.01.2018,31.03.2018,29.12.2018

Vývoz plastov 2015
I. polrok II. polrok
09.01.2017 /Utorok/
06.02.2017 /Utorok/
06.03.2017 /Utorok/
03.04.2017 /Utorok/
01.05.2017 /Utorok/
29.05.2017 /Utorok/
26.06.2017 /Utorok/
24.07.2017 /Utorok/
21.08.2017 /Utorok/
18.09.2017 /Utorok/
16.10.2017 /Utorok/
13.11.2017 /Utorok/
11.12.2017 /Utorok/

Mobilný výkup papiera aj elektroodpad:
09.04.2018 a 30.08.2018 pred obchodom, presnú hodinu dáme vedieť týždeň pred vývozom.