Úradne hodiny


pondelok 9:00 - 12:00 hod.
štvrtok 13:00 - 15:00 hod.
V nutných prípadoch volajte na č.  0911 871 425
 

Obecná knižnica otvorená počas úradných hodín obecného úradu.

Jubilanti v roku 2021

- Hromada Slavomír 75rokov
- Duchajová Helena 80 rokov
- Hyčko Ivan 75 rokov
- Hyčková Oľga 75 rokov
- Pavlíková Jozefína 70 rokov
- Sobkuliaková Terézia 90 rokov
- Talapková Anna 95 rokov

jubilanti
Blahoželáme!
 

Voľby do orgánov samosprávy 2018

Vážení občania, oznamujeme Vám, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018 v čase od 7:00 do 22:00 h.

 


Informácia o počte obyvateľov:

Podľa § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Karlové oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb, t.j. k 10. júlu 2018 mala 109 obyvateľov.

Nakoľko súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta (na funkciu starostu resp. poslanca OZ ) je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru zo zverejneného počtu obyvateľov Obce Karlová vyplýva, že minimálny počet podpisov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľbu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva je 40 podpisov voličov na petícii.

 

Na tomto mieste Vám budeme postupne prinášať všetky informácie týkajúce sa volieb do orgánov samosprávy.


 Informácia o počte poslancov a volebných obvodoch:

Obecné zastupiteľstvo v Karlovej podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 2/2018 zo dňa 29.6.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Karlovej bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode.


5.9.2018

 

1.10.2018