Úradne hodiny


pondelok 9:00 - 12:00 hod.
štvrtok 13:00 - 15:00 hod.
V nutných prípadoch volajte na č.  0911 871 425
 

Obecná knižnica otvorená počas úradných hodín obecného úradu.

Jubilanti v roku 2021

- Hromada Slavomír 75rokov
- Duchajová Helena 80 rokov
- Hyčko Ivan 75 rokov
- Hyčková Oľga 75 rokov
- Pavlíková Jozefína 70 rokov
- Sobkuliaková Terézia 90 rokov
- Talapková Anna 95 rokov

jubilanti
Blahoželáme!
 

Oznámenie pre daňovníkov

Vážení občania , ak ste v roku 2018
- nadobudli pozemky , rod. domy , prístavby , chaty , garáže a iné stavby
- odpredali pozemky , rod. domy , prístavby , garáže a ostatné stavby
- nadobudli pozemky , domy , dedičstvom alebo darovacou zmluvou

Je potrebné si podať Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.01.2019.

Daň za psa majú povinnosť platiť občania ktorí majú psa staršieho ako 6 mesiacov.

Občania ktorí si chcú uplatniť úľavy na komunálnom odpade, z dôvodu dieťaťa na školskom internáte, je potrebné potvrdenie o ubytovaní na internáte. V prípade pracujúceho rodinného príslušníka v zahraničí je potrebné potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere alebo aktuálnu pracovnú zmluvu ,stačí kopia. Ak má niekto rodinného príslušníka vo výkone trestu tak potvrdenie vydá zariadenie v ktorom sa nachádza. Toto tiež platí pre občanov ktorí sú v zariadeniach sociálnych služieb.