Oznámenie o začatí územného konania

Dokument na stiahnutie: