Úradne hodiny


pondelok 9:00 - 12:00 hod.
štvrtok 13:00 - 15:00 hod.
V nutných prípadoch volajte na č.  0911 871 425
 

Obecná knižnica otvorená počas úradných hodín obecného úradu.

Jubilanti v roku 2019

- Fraňová Vlasta
- Ondrejka Milan
- Hyčková Mária
- Janíková Veronika

jubilanti
Blahoželáme!
 

Harmonogram vývozov na rok 2017

Komunálny odpad 2017:

Január až apríl každý týždeň v piatok
Máj až september každý nepárny týždeň v piatok
Október až december každý týždeň v piatok

Vývoz plastov 2015
I. polrok II. polrok
10.01.2017 /Utorok/
07.02.2017 /Utorok/
07.03.2017 /Utorok/
04.04.2017 /Utorok/
02.05.2017 /Utorok/
30.05.2017 /Utorok/
27.06.2017 /Utorok/
25.07.2017 /Utorok/
22.08.2017 /Utorok/
19.09.2017 /Utorok/
17.10.2017 /Utorok/
14.11.2017 /Utorok/
12.12.2017 /Utorok/

Mobilný výkup papiera aj elektroodpad:
10.04.2016 a 31.08.2016 pred obchodom, presnú hodinu dáme vedieť týždeň pred vývozom.