Úradne hodiny


utorok a štvrtok 9:00 - 10:00 hod.
a podľa potreby po telefonickom dohovore na č.  0911 871 425
 

Kontakt na starostu 0911 871 425 (Volať len v súrnych prípadoch!)

Jubilanti v roku 2017

- Doboš Dušan 60 rokov
- Dobošová Anna 60 rokov
- Janík Jozef 60 rokov
- Pakánová Jela 70 rokov
- Fraňo Miloš 80 rokovjubilanti
Blahoželáme!
 

Výzva na predloženie CP - Kultúrny dom

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet obstarávania. Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu ...

Obecná knižnica

V našej obci funguje obecná knižnica. Výpožičné hodiny sú ako úradné hodiny obce, mimo výpožičných hodín po telefonickom dohovore. Zápisné do knižnice sa neplatí. Pre čitateľov je možné pripojenie na internet (Vlastný notebook, tablet). Radi vás uvítame.

 

Harmonogram vývozov na rok 2017

Komunálny odpad 2017:

Január až apríl každý týždeň v piatok
Máj až september každý nepárny týždeň v piatok
Október až december každý týždeň v piatok

Vývoz plastov 2015
I. polrok II. polrok
10.01.2017 /Utorok/
07.02.2017 /Utorok/
07.03.2017 /Utorok/
04.04.2017 /Utorok/
02.05.2017 /Utorok/
30.05.2017 /Utorok/
27.06.2017 /Utorok/
25.07.2017 /Utorok/
22.08.2017 /Utorok/
19.09.2017 /Utorok/
17.10.2017 /Utorok/
14.11.2017 /Utorok/
12.12.2017 /Utorok/

Mobilný výkup papiera aj elektroodpad:
10.04.2016 a 31.08.2016 pred obchodom, presnú hodinu dáme vedieť týždeň pred vývozom.