Úradne hodiny


utorok a štvrtok 9:00 - 10:00 hod.
a podľa potreby po telefonickom dohovore na č.  0911 871 425
 

Kontakt na starostu 0911 871 425 (Volať len v súrnych prípadoch!)

Jubilanti v roku 2018

- Hromadová Mária 70 rokov
- Oravcová Marietta 75 rokov
- Facuna Jozef 60 rokov
- Ondrejková Antónia 65 rokov
jubilanti
Blahoželáme!
 

Obecná knižnica

V našej obci funguje obecná knižnica. Výpožičné hodiny sú ako úradné hodiny obce, mimo výpožičných hodín po telefonickom dohovore. Zápisné do knižnice sa neplatí. Pre čitateľov je možné pripojenie na internet (Vlastný notebook, tablet). Radi vás uvítame.

 

Harmonogram vývozov na rok 2017

Komunálny odpad 2017:

Január až apríl každý týždeň v piatok
Máj až september každý nepárny týždeň v piatok
Október až december každý týždeň v piatok

Vývoz plastov 2015
I. polrok II. polrok
10.01.2017 /Utorok/
07.02.2017 /Utorok/
07.03.2017 /Utorok/
04.04.2017 /Utorok/
02.05.2017 /Utorok/
30.05.2017 /Utorok/
27.06.2017 /Utorok/
25.07.2017 /Utorok/
22.08.2017 /Utorok/
19.09.2017 /Utorok/
17.10.2017 /Utorok/
14.11.2017 /Utorok/
12.12.2017 /Utorok/

Mobilný výkup papiera aj elektroodpad:
10.04.2016 a 31.08.2016 pred obchodom, presnú hodinu dáme vedieť týždeň pred vývozom.

Výrub drevín a krovitých porastov


Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a krovitých porastov rastúcich pri ceste I/65 v k. ú. Karlová

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Karlová ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje , že dňa 23.02.2016 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – 2 kusy na parc. č. C- KN 175/1 a 177 v k. ú. Karlová. Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

Čítať ďalej...