Úradne hodiny


utorok a štvrtok 9:00 - 10:00 hod.
a podľa potreby po telefonickom dohovore na č.  0911 871 425
 

Kontakt na starostu 0911 871 425 (Volať len v súrnych prípadoch!)

Jubilanti v roku 2018

- Hromadová Mária 70 rokov
- Oravcová Marietta 75 rokov
- Facuna Jozef 60 rokov
- Ondrejková Antónia 65 rokov
jubilanti
Blahoželáme!
 

Voľby do NR SR 5. marca 2016

Pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predseda NR SR
vyhlásil na deň 5. marca 2016 - je v obci Karlová:

- vytvorený jeden volebný obvod
- volebná miestnosť bude v malej sále Kultúrneho domu

Za organizačnú a technickú prípravu volieb je určená starostka obce - Adriana Malatová.

Pre oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie starostke obce je k dispozícii e-mailová adresa: obeckarlova@zoznam.sk.

Za zapisovateľa OVK bol starostkou obce vymenovaná Jana Pakanová.

Informácie pre voliča.

Rozhodnite o tom, ktoré projekty budeme realizovať v našej obci !

Miestna akčná skupina MAS Turiec v súčasnosti realizuje zber projektových zámerov obcí, podnikateľov a občianskych združení so sídlom na území 33 obcí okresu Martin. Každý má možnosť prezentovať svoj projekt. Cieľom je nájsť také oblasti, resp. témy, ktoré budeme v budúcnosti podporovať prostredníctvom našej Miestnej akčne skupiny.

Hlavným cieľom vytvorenia tohto združenia je posilnenie spolupráce regiónu vo všetkých oblastiach spoločenského života.

Združenie, alebo tiež Miestna akčná skupiny (MAS) v súčasnosti pripravuje projekt, prostredníctvom ktorého sa chce uchádzať o finančné prostriedky z fondov EÚ v celkovej sume 4 mil. EUR, ktoré môže následne použiť na financovanie menších projektov na celom svojom území, teda na území 33 obcí a mesta Martin. Spoločne teraz hľadáme oblasti / témy, ktoré si zaslúžia našu pozornosť a podporu. Chceme nájsť a podporiť projekty, ktoré prinesú skvalitnenie života obyvateľov nášho regiónu, posilnia sociálne služby, prispejú k vytvoreniu pracovných miest, zvýšia našu konkurencieschopnosť v oblasti cestovného ruchu, ale aj poľnohospodárstva, lesníctva, či výroby regionálnych potravín. To všetko s dôrazom na ochranu životného prostredia a zavádzanie inovácií, či moderných výrobných postupov.

Aj vy sa môžete zapojiť do tvorby projektu a pomôcť nám zodpovedať na otázky, čo je pre náš región dôležité a naopak, čo do nášho regiónu nepatrí. Taktiež nám môžete zaslať Váš nápad v podobe projektového zámeru, ktorý nám pomôže nájsť tie najdôležitejšie oblasti, ktoré budeme podporovať. Viac informácií o Miestnej akčnej skupine môže nájsť na www.mas-turiec.sk.

Dokumenty na stiahnutietie.

Prosím vyplnte aj DOTAZNÍK.

Harmonogram vývozov na rok 2015

Komunálny odpad 2015:

Január až apríl každý týždeň v piatok
Máj až september každý párny týždeň
Október až december každý týždeň v piatok

Vývoz plastov 2015
I. polrok II. polrok
13.01.2015 /Utorok/
10.02.2015 /Utorok/
10.03.2015 /Utorok/
07.04.2015 /Utorok/
05.05.2015 /Utorok/
02.06.2015 /Utorok/
30.06.2015 /Utorok/
28.07.2015 /Utorok/
25.08.2015 /Utorok/
22.09.2015 /Utorok/
20.10.2015 /Utorok/
17.11.2015 /Utorok/
15.12.2015 /Utorok/
Mobilný výkup papiera:
13.04.2015 pred obchodom, presnú hodinu dám vedieť týždeň pred vývozom.

Elektroodpad:
13.04.2015
pred obchodom, presnú hodinu dám vedieť týždeň pred vývozom.