Úradne hodiny


pondelok 9:00 - 12:00 hod.
štvrtok 13:00 - 15:00 hod.
V nutných prípadoch volajte na č.  0911 871 425
 

Obecná knižnica otvorená počas úradných hodín obecného úradu.

Jubilanti v roku 2022

- Doboš Dušan 65 rokov
- Dobošová Anna 65 rokov
- Fraňo Miloš 85 rokov
- Janík Jozef 65 rokov
- Tomeková Mária 60 rokov
- Tomek Ladislav 60 rokov

jubilanti
Blahoželáme!
 
Vyššie

Správne a obecné poplatky

Správne poplatky (vydanie rybárskeho lístka, udelenie licencie, vydanie osvedčenia)
Správne poplatky (Všeobecná správa - platné od 1.1.2018)
Správne poplatky (Stavebná správa platné od 1.1.2013)
 
Powered by Phoca Download