Úradne hodiny


pondelok 9:00 - 12:00 hod.
štvrtok 13:00 - 15:00 hod.
V nutných prípadoch volajte na č.  0911 871 425
 

Obecná knižnica otvorená počas úradných hodín obecného úradu.

Jubilanti v roku 2020

- Dianišová Paulína
- Heinerichová Eva
- Kuklišová Ľubica
- Pavlík Anton
- Štefundová Angela

jubilanti
Blahoželáme!
 
Vyššie

Tlačivá

Rôzne tlačivá ako sú žiadosti , hlásenia, ....
Žiadosť o zrušenie súpisného čísla na stavbu
Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia
Žiadosť o určenie súpisného čísla
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 
Powered by Phoca Download