Úradne hodiny


pondelok 9:00 - 12:00 hod.
štvrtok 13:00 - 15:00 hod.
V nutných prípadoch volajte na č.  0911 871 425
 

Obecná knižnica otvorená počas úradných hodín obecného úradu.

Jubilanti v roku 2022

- Doboš Dušan 65 rokov
- Dobošová Anna 65 rokov
- Fraňo Miloš 85 rokov
- Janík Jozef 65 rokov
- Tomeková Mária 60 rokov
- Tomek Ladislav 60 rokov

jubilanti
Blahoželáme!
 
Vyššie

Všeobecné záväzné nariadenia obce

VZN o miestnom poplatku za rozvoj 1/2021
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1/2020
VZN 1/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
 
Powered by Phoca Download