Úradne hodiny


pondelok 9:00 - 12:00 hod.
štvrtok 13:00 - 15:00 hod.
V nutných prípadoch volajte na č.  0911 871 425
 

Obecná knižnica otvorená počas úradných hodín obecného úradu.

Jubilanti v roku 2019

- Fraňová Vlasta
- Ondrejka Milan
- Hyčková Mária
- Janíková Veronika

jubilanti
Blahoželáme!
 
Vyššie

Zmluvy

Zoznam zmlúv obce Karlová.
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-481/2018
Dodatok k zmluva - Slovak Telecom
Zmluva o poskytnutí poradenských a konzultačných služieb 1/2017
Zmluva o dielo Zvonica (B&J Finance)
Kúpna zmluva - Slovenská správa ciest
Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektu
Návrh kúpenej zmluvy na odkúpenie pozemkov
Zmluva Obec Turč. Štiavnička
 
Powered by Phoca Download