Úradne hodiny


pondelok 9:00 - 12:00 hod.
štvrtok 13:00 - 15:00 hod.
V nutných prípadoch volajte na č.  0911 871 425
 

Obecná knižnica otvorená počas úradných hodín obecného úradu.

Jubilanti v roku 2022

- Doboš Dušan 65 rokov
- Dobošová Anna 65 rokov
- Fraňo Miloš 85 rokov
- Janík Jozef 65 rokov
- Tomeková Mária 60 rokov
- Tomek Ladislav 60 rokov

jubilanti
Blahoželáme!
 
Vyššie

Zmluvy

Zoznam zmlúv obce Karlová.
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby č. ZO/2021ZAZ23865-2
Zmluva o propagácii a reklame - TURVOD
Zmluva o výpožičke - Štatistický úrad SR
Zmluva o zriadení vecného bremena - Slovenska správa ciest
Zmluva o účte Municipálneho úveru - Prima Banka
Zmluva o dielo - Veríme v Zábavu, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-481/2018
Dodatok k zmluva - Slovak Telecom
Zmluva o poskytnutí poradenských a konzultačných služieb 1/2017
Zmluva o dielo Zvonica (B&J Finance)
 
Powered by Phoca Download