Úradne hodiny


pondelok 9:00 - 12:00 hod.
štvrtok 13:00 - 15:00 hod.
V nutných prípadoch volajte na č.  0911 871 425
 

Obecná knižnica otvorená počas úradných hodín obecného úradu.

Jubilanti v roku 2020

- Dianišová Paulína
- Heinerichová Eva
- Kuklišová Ľubica
- Pavlík Anton
- Štefundová Angela

jubilanti
Blahoželáme!
 
Vyššie

Zmluvy

Zoznam zmlúv obce Karlová.
Zmluva o zriadení vecného bremena - Slovenska správa ciest
Zmluva o účte Municipálneho úveru - Prima Banka
Zmluva o dielo - Veríme v Zábavu, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-481/2018
Dodatok k zmluva - Slovak Telecom
Zmluva o poskytnutí poradenských a konzultačných služieb 1/2017
Zmluva o dielo Zvonica (B&J Finance)
Kúpna zmluva - Slovenská správa ciest
Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektu
Návrh kúpenej zmluvy na odkúpenie pozemkov
 
Powered by Phoca Download