Úradne hodiny


utorok a štvrtok 9:00 - 10:00 hod.
a podľa potreby po telefonickom dohovore na č.  0911 871 425
 

Kontakt na starostu 0911 871 425 (Volať len v súrnych prípadoch!)

Jubilanti v roku 2018

- Hromadová Mária 70 rokov
- Oravcová Marietta 75 rokov
- Facuna Jozef 60 rokov
- Ondrejková Antónia 65 rokov
jubilanti
Blahoželáme!
 
Vyššie

Zmluvy

Zoznam zmlúv obce Karlová.

     Podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 118/2011 z 30. marca 2011, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú.
     Obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1000 € bez dane z pridanej hodnoty.
     Od 1.1.2012 platí novela novely o zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr. Touto novelou sa zrušil limit, podľa ktorého nebolo treba zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry do sumy 1000 €.
Zmluva o dielo Zvonica (B&J Finance)
Kúpna zmluva - Slovenská správa ciest
Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektu
Návrh kúpenej zmluvy na odkúpenie pozemkov
Zmluva Obec Turč. Štiavnička
Zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnému majetku
Dodatok č.2 k zmluve o zbere,odvoze a ulo......
 
Powered by Phoca Download