Úradne hodiny


pondelok 9:00 - 12:00 hod.
štvrtok 13:00 - 15:00 hod.
V nutných prípadoch volajte na č.  0911 871 425
 

Obecná knižnica otvorená počas úradných hodín obecného úradu.

Jubilanti v roku 2020

- Dianišová Paulína
- Heinerichová Eva
- Kuklišová Ľubica
- Pavlík Anton
- Štefundová Angela

jubilanti
Blahoželáme!
 
Vyššie

Zmluvy

Zoznam zmlúv obce Karlová.
Zmluva Obec Turč. Štiavnička
Zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnému majetku
Dodatok č.2 k zmluve o zbere,odvoze a ulo......
 
Powered by Phoca Download