Úradne hodiny


pondelok 9:00 - 12:00 hod.
štvrtok 13:00 - 15:00 hod.
V nutných prípadoch volajte na č.  0911 871 425
 

Obecná knižnica otvorená počas úradných hodín obecného úradu.

Jubilanti v roku 2021

- Hromada Slavomír 75rokov
- Duchajová Helena 80 rokov
- Hyčko Ivan 75 rokov
- Hyčková Oľga 75 rokov
- Pavlíková Jozefína 70 rokov
- Sobkuliaková Terézia 90 rokov
- Talapková Anna 95 rokov

jubilanti
Blahoželáme!
 

KONTAKTY

 

 

 FAKTURAČNÉ ÚDAJE

 

Obec Karlová
Karlová 30
038 15 Blatnica

tel./fax: +421 (0)43 4294 248
e-mail: obeckarlova@zoznam.sk
   IČO:00649309
 DIČ:2020591837
 
 Účet: 2407397002/5600 (Prima banka) 
 IBAN: SK06 5600 0000 0024 0739 7002
 BIC:KOMASK2X
   

Adriana Malatová, starosta

e-mail: obeckarlova@zoznam.sk
mobil: +421 (0)911 871 425


 ÚRADNÉ HODINY

 

     Utorok 9:00 hod. - 10:00 hod. a podľa potreby  po telefonickej dohode na č.  0911 871 425
Jana Pakanová, zástupca starostu
e-mail:  -
mobil: +421 (0)944 356 993
 
     Štvrtok 9:00 hod. - 10:00 hod. a podľa potreby  po telefonickej dohode na č.  0911 871 425
Mária Solárová, ekonómka obce
e-mail:  -
mobil: +421 (0)915 808 757