Návrh VZN Obce Karlová č. 1/2021 o miestnom poplatku za rozvoj

Návrh VZN Obce Karlová č. 1/2021 o miestnom poplatku za rozvoj

Dokument na stiahnutie: