Úradne hodiny


pondelok 9:00 - 12:00 hod.
štvrtok 13:00 - 15:00 hod.
V nutných prípadoch volajte na č.  0911 871 425
 

Obecná knižnica otvorená počas úradných hodín obecného úradu.

Jubilanti v roku 2022

- Doboš Dušan 65 rokov
- Dobošová Anna 65 rokov
- Fraňo Miloš 85 rokov
- Janík Jozef 65 rokov
- Tomeková Mária 60 rokov
- Tomek Ladislav 60 rokov

jubilanti
Blahoželáme!
 

Harmonogram vývozu a zberu 2022

Komunálny odpad 2022:

od 07.01.2022 do 30.04.20222 každý týždeň
od 01.05.2022 do 01.10.20222 každý druhý týždeň (párny)
Október až december každý týždeň v piatok
Vývoz komunálneho odpadu v sobotu - 16.04.20222

Vývoz plastov 2020
I. polrok II. polrok
21.01.2022 /Piatok/
18.02.2022 /Piatok/
18.03.2022 /Piatok/
14.04.2022 /Sobota/
13.05.2022 /Piatok/
10.06.2022 /Piatok/
08.07.2022 /Piatok/
05.08.2022 /Piatok/
02.09.2022 /Piatok/
30.09.2022 /Piatok/
28.10.2022 /Piatok/
25.11.2022 /Piatok/
23.12.2022 /Piatok/

Vývoz papiera (vrecia):
14.02.2022, 16.05.2022, 15.08.2022 a 14.11.2022

Vývoz elektroodpadu:
Jarný a jesenný zber - termín upresníme týždeň vopred.