Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania § 10 ods. 1 a 3 zákona č. 282/2015 Z.z.

informacia 3.3.2022 


Zverejnené 3.3.2022