Úradne hodiny


pondelok 9:00 - 12:00 hod.
štvrtok 13:00 - 15:00 hod.
V nutných prípadoch volajte na č.  0911 871 425
 

Obecná knižnica otvorená počas úradných hodín obecného úradu.

Jubilanti v roku 2022

- Doboš Dušan 65 rokov
- Dobošová Anna 65 rokov
- Fraňo Miloš 85 rokov
- Janík Jozef 65 rokov
- Tomeková Mária 60 rokov
- Tomek Ladislav 60 rokov

jubilanti
Blahoželáme!
 

Informácia o zámere navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

"IBV TRI DUBY - KARLOVÁ" Informácia o zámere navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

 informacia 15.3.2022 1 informacia 15.3.2022 2 informacia 15.3.2022 3


Zverejnené 17.3.2022