Úradne hodiny


pondelok 9:00 - 12:00 hod.
štvrtok 13:00 - 15:00 hod.
V nutných prípadoch volajte na č.  0911 871 425
 

Obecná knižnica otvorená počas úradných hodín obecného úradu.

Jubilanti v roku 2022

- Doboš Dušan 65 rokov
- Dobošová Anna 65 rokov
- Fraňo Miloš 85 rokov
- Janík Jozef 65 rokov
- Tomeková Mária 60 rokov
- Tomek Ladislav 60 rokov

jubilanti
Blahoželáme!
 

Oznam - volebná miestnosť

V Zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z.z. vyhlásil Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať v sobotu 29.októbra 2022.

Volebná miestnosť v Karlovej bude otvorená v čase od 07:00 do 20:00 hod.

V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Určuje starostka obce Karlová jeden volebný okrsok a volebnú miestnosť :
Zasadačka v Kultúrnom dome Karlová, Karlová 30.