Úradne hodiny


pondelok 9:00 - 12:00 hod.
štvrtok 13:00 - 15:00 hod.
V nutných prípadoch volajte na č.  0911 871 425
 

Obecná knižnica otvorená počas úradných hodín obecného úradu.

Jubilanti v roku 2022

- Doboš Dušan 65 rokov
- Dobošová Anna 65 rokov
- Fraňo Miloš 85 rokov
- Janík Jozef 65 rokov
- Tomeková Mária 60 rokov
- Tomek Ladislav 60 rokov

jubilanti
Blahoželáme!
 

Harmonogram vývozu a zberu 2019

Komunálny odpad 2018:

Január až apríl každý týždeň v piatok
Máj až september každý nepárny týždeň v piatok
Október až december každý týždeň v piatok
Vývoz komunálneho odpadu v sobotu - 05.01.2018,20.04.2018,28.12.2018 a 04.01.2020

Vývoz plastov 2019
I. polrok II. polrok
08.01.2019 /Utorok/
05.02.2019 /Utorok/
05.03.2019 /Utorok/
02.04.2019 /Utorok/
30.04.2019 /Utorok/
28.05.2019 /Utorok/
25.06.2017 /Utorok/
23.07.2019 /Utorok/
20.08.2019 /Utorok/
17.09.2019 /Utorok/
15.10.2019 /Utorok/
12.11.2019 /Utorok/
10.12.2019 /Utorok/

Výmena papiera, použitých jedlých tukov a zber elektroodpadu bude v dňoch:
09.04.2019 o 16:40 (Utorok) a 22.08.2019 o 16:40 (štvrtok)

Zmeny v zákone o odpade

Vážení občania,
dovoľujeme si Vás informovať o dôležitých legislatívnych zmenách (vyhlásené v Zbierke zákonov SR dňa 28.11.2018), ktoré prinášajú:

Čítať ďalej...

Voľby do orgánov samosprávy 2018

Vážení občania, oznamujeme Vám, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018 v čase od 7:00 do 22:00 h.

Čítať ďalej...