Úradne hodiny


pondelok 9:00 - 12:00 hod.
štvrtok 13:00 - 15:00 hod.
V nutných prípadoch volajte na č.  0911 871 425
 

Obecná knižnica otvorená počas úradných hodín obecného úradu.

Jubilanti v roku 2020

- Dianišová Paulína
- Heinerichová Eva
- Kuklišová Ľubica
- Pavlík Anton
- Štefundová Angela

jubilanti
Blahoželáme!
 
Vyššie

Správne a obecné poplatky

Správne poplatky (vydanie rybárskeho lístka, udelenie licencie, vydanie osvedčenia)
Správne poplatky (Všeobecná správa - platné od 1.1.2018)
Správne poplatky (Stavebná správa platné od 1.1.2013)
 
Powered by Phoca Download