Úradne hodiny


utorok a štvrtok 9:00 - 10:00 hod.
a podľa potreby po telefonickom dohovore na č.  0911 871 425
 

Kontakt na starostu 0911 871 425 (Volať len v súrnych prípadoch!)

Jubilanti v roku 2018

- Hromadová Mária 70 rokov
- Oravcová Marietta 75 rokov
- Facuna Jozef 60 rokov
- Ondrejková Antónia 65 rokov
jubilanti
Blahoželáme!
 

Harmonogram vývozov na rok 2015

Komunálny odpad 2015:

Január až apríl každý týždeň v piatok
Máj až september každý párny týždeň
Október až december každý týždeň v piatok

Vývoz plastov 2015
I. polrok II. polrok
13.01.2015 /Utorok/
10.02.2015 /Utorok/
10.03.2015 /Utorok/
07.04.2015 /Utorok/
05.05.2015 /Utorok/
02.06.2015 /Utorok/
30.06.2015 /Utorok/
28.07.2015 /Utorok/
25.08.2015 /Utorok/
22.09.2015 /Utorok/
20.10.2015 /Utorok/
17.11.2015 /Utorok/
15.12.2015 /Utorok/
Mobilný výkup papiera:
13.04.2015 pred obchodom, presnú hodinu dám vedieť týždeň pred vývozom.

Elektroodpad:
13.04.2015
pred obchodom, presnú hodinu dám vedieť týždeň pred vývozom.

Posedenie s dôchodcami

Posedenie s dôchodcami
Obecný úrad v Karlovej pozývajú všetkých dôchodcov na posedenie, ktoré sa uskutoční 16.112013 o 15:00 hod. Prioravený je krýtky kultúrny program a postarané je aj o občerstvenie.

Tešíme na vašu účasť.

Upozornenie

upozornenie
Upozorňujeme majiteľov a chovateľov psov, že sú povinní zabezpečiť svojich psov pred voľným pohybom v obci, aby sa zabránilo ohrozeniu ostatných občanov a deti. V opačnom prípade bude majiteľovi vyrúbená pokuta za každého voľne sa pohybujúceho psa po obci podľa zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov a platného VZN obce Karlová o chove psov.