Úradne hodiny


pondelok 9:00 - 12:00 hod.
štvrtok 13:00 - 15:00 hod.
V nutných prípadoch volajte na č.  0911 871 425
 

Obecná knižnica otvorená počas úradných hodín obecného úradu.

Jubilanti v roku 2021

- Hromada Slavomír 75rokov
- Duchajová Helena 80 rokov
- Hyčko Ivan 75 rokov
- Hyčková Oľga 75 rokov
- Pavlíková Jozefína 70 rokov
- Sobkuliaková Terézia 90 rokov
- Talapková Anna 95 rokov

jubilanti
Blahoželáme!
 

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky 1. kolo

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky - 16. marca 2019 


Čítať ďalej...

Oznámenie o úrovní vytriedenie KO za rok 2018

V súlade s § 4 ods.1 zákona č.329/2018 Z. z o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v náväznosti na Prílohu č.1 Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov vám oznamujeme :
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 je 45%
Sadzba poplatku od 1.3.2019 je 7€/tonu.

Adriana Malatová
starostka obce Karlová

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

I. Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb:

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Čítať ďalej...